Efter samtal med ett hundratal jobbsökande personer måste jag tillstyrka att de har en poäng – det är svårt att söka jobb i Sverige! Till att börja med ska man ta sig genom ett hav av platsannonser på obegränsat antal jobbportaler. Bland alla dessa ska man sedan försöka hitta rätt bland alla fantastiska skönmålningar. Ord som ”dynamisk organisation”, ”högt i tak” och ”ledande bolag” florerar i mer eller mindre varje annons. Bakom dessa vackra ord ligger ett varumärke och enligt en färsk undersökning från Universum är det just varumärket som hamnar överst när man som arbetssökande ska ta ett beslut. I alltför många fall undanhålls dock varumärket till förmån för just ovanstående skönmålningar, vilket gör jobbsökandet än mer knivigt.

Till detta kan man sedan addera själva ansökningsförfarandet som i stort sett alltid börjar med frågan: Är du registrerad hos oss? Då är det bara att ansöka om användarnamn och lösenord innan man kan gå vidare och börja skapa sig en profil. Denna ligger sedan till grund för själva ansökan för det jobb som eventuellt skulle kunna förändra ditt liv. Problemet med profilen är att den gör det omöjligt för dig att sticka ut ur mängden, du hamnar i samma motorvägsfil som övriga arbetssökande. Kreativitet, personlighet och den potentiella möjlighet som finns att lyfta fram det unika med dig är tyvärr bortblåst, men som tur är får rekryteraren det iallafall lite enklare.

2011 är året där sociala medier verkligen börjar leverera affärsnytta. Som kanal att förmedla jobb  är det väldigt spännande. På iNEED har vi visserligen använt oss av Facebook och Linkedin sedan 2008, men idag börjar det verkligen få genomslagskraft. Twitter är den senaste kanalen som börjar få ordentligt fotfäste som kanal att nå ut med information. Via s k hashtags (#) kan människor spåra upp jobb som förmedlas via twitter. Man kan också anmäla sig som jobbsökande genom att tydligt använda sig av dessa taggar och tala om att man söker jobb. Som rekryterande bolag blir det då tydligt att den här personen är proaktiv och visar sitt intresse för nytt jobb. Det finns också en välvilja bland de flesta deltagare att aktivt hjälpa människor i olika riktningar.

Via de sociala medierna har man helt plötsligt hittat vägar runt de klassiska databaserna och de formella ansökningsvägarna, nu kan kreativiteten vakna till liv igen. Det sociala CV.et är något som står på gränsen till genomslag, detta lär förändra spelplanen en smula. Ett socialt CV innebär att sökspindlarna som finns på nätet samlar ihop all tillgänglig information och sammanställer en realtidsbild över ditt sociala liv. Allt som inte är skyddat finns till beskådan för de bolag som väljer att köpa in dessa tjänster från de som tillhandahåller dem. Hobbies, sociala tillställningar och andra privata situationer blir alltmer synliga vilket kan vara både till för – och nackdel. Det kan vara läge att börja lägga en extra tanke på hur du vill att din sociala profil ska synas, snart kanske även du söker jobb.