Igår hade jag ett möte med en mycket intressant person. Vi satt och diskuterade tiden vi lever i nu. Vi konstaterade båda två att vi befinner oss i en tid där gamla sanningar förmodligen kommer kullkastas. Vi befinner oss i en tid där vi konstant matas med information om ett Europa i kris, en arbetsmarknad i förändring, löpande varsel och en industri som successivt flyttar utanför landets gränser. Samtidigt som vår arbetslöshet ökar så anser många företag att de har svårt att hitta rätt kompetens. För mig är allt detta tecken på att vi håller på att rita om kartan, ingen vet riktigt hur det kommer att bli, men vi är många som ser att gamla sanningar börjar utmanas.

Vi är förmodligen inne i en av de största förändringsfaserna på decennier, ingen kan dock med säkerhet säga vart vi är på väg. Det är ganska lätt att börja inta en passiv hållning till allt detta. Som företag vill man inte göra allt för stora utsvävningar, det är säkrare att skära i kostnader, försöka konsolidera sin business och avvakta för att se åt vilket håll vindarna blåser. För mig som mer eller mindre dagligen träffar företag och diskuterar frågor rörande rekrytering och bemanning, märker jag en osäkerhet om hur man vill göra. Som företag vill man gärna ha garanti för att varje person man rekryterar in är en bra investering, samtidigt är det många bolag som inte är beredda att tumma på sina krav. Kompetens, erfarenhet, utbildning och branscherfarenhet är ofta vägledande för många, då är man på fast mark så att säga. Är det verkligen säkert att den som har mångårig erfarenhet av något också är den som är bäst lämpad för tjänsten?

 

För några år sen lyssnade jag på ett seminarium med Kjell Enhager. Under det seminariet sa han bl a en sak som etsade sig fast i mitt huvud, ”du måste sluta med något, för att börja med något”, det är något jag själv burit med mig sedan dess. För att nå andra resultat krävs det andra åtgärder, vilket innebär att vi måste fatta nya beslut. Vi har alla nån gång hört ”Think outside the box”, men vad innebär det egentligen? För mig handlar detta väldigt mycket om mod, att våga fatta andra beslut, att våga ta vissa risker och faktiskt göra något jag tidigare inte testat. Visst är det läskigt, men samtidigt är det många gånger just det som gör att vi lär oss något. Att våga kasta oss ut i det okända, att bryta mönstret och se vad som händer.

Om vi går in i en ny ekonomi som vi tidigare inte har sett, då kommer det också att krävas andra tankesätt. Kreativitet är något som garanterat kommer att krävas i större utsträckning. Vi kommer också att behöva andra förhållningssätt och våga oss på att utmana gamla sanningar. I det Sverige som idag finns, kommer vi aldrig kunna mäta oss med Kina, Indien eller Baltikum avseende priser på produktion och tillverkning. Däremot kommer vi att behöva bli mer innovativa och skapa sådant vi inte idag ens vet vad det är. Detta kommer i sin tur att ställa krav på en ny skola där vi tillåter oliktänkande, främjar kreativitet och låter varje individ utvecklas i sin takt.

Detta är en process som kommer att ta lång tid, samtidigt är det också nödvändigt om vi vill fortsätta behålla det samhälle vi idag med relativt snabb takt håller på att urholka. Gamla sanningar och tankar är inte det som kommer att föra oss framåt. När jag är ute och träffar beslutsfattare på företag, försöker jag få dem att börja utmana sina invanda tankemönster. Tänk om den där tjejen/killen som jobbade som reseledare visar sig vara den bästa på att bemöta kunder eller visar sig vara en hejare på projektedning. Kanske är det äntligen dags att börja fokusera på vad folk faktiskt VILL göra och mindre på VAD de tidigare har gjort. I en föränderlig värld behöver vi inse att fler och fler kommer att hoppa mellan yrken och branscher. Vi kommer alla att behöva bli bättre på att fånga vad respektive person vill göra, vad som driver dem och vad de blir engagerade av. De personliga egenskaperna kommer att spela en större roll och det måste vi bli bättre på att fånga upp.

Snart är det 2013, ett nytt år med nya mål, tankar, utmaningar och händelser. Jag hoppas verkligen att vi alla vågar oss på att börja utmana oss själva lite mer. Ensam är aldrig stark – det är vi tillsammans som förändrar!!