Bemanningsbranchen är en bransch som ständigt släpas i smutsen! Tyvärr har några av företagen inom branschen varit tongivande i varför branschen ständigt hamnar i topp över de branscher media, facket och politiker granskar. Branschen är i Sverige relativt ung och det i sig skapar en massa frågetecken. Till detta kommer dock vissa företags ständiga kommunikation om snabbast tillväxt, högst lönsamhet, flest uthyrda konsulter etc. Denna kommunikation drar alltid lycksökare, som ser en möjlighet i att tjäna pengar. Att driva ett företag med lönsamhet är grunden för all företagsamhet, det olyckliga i detta fall är att det verkligen handlar om människor. Bemanning bygger i grunden på att hjälpa människor ut i arbete vilket är en mycket sund tanke. Vore det inte för flexibla lösningar på en komplicerad arbetsmarknad med starka fackliga regler, skulle många företag få problem att konkurrera på en allt mer globaliserad marknad. Bemanningslösningar är en av många verktyg i dagens företagslandskap.

För att återgå till problemet, d v s, varför branschen dras i smutsen är det bara att studera nedanstående bild som jag hämtat från ett av bolagen som verkar på denna arena.

Det här bolaget är också ett av de bolag som stoltserar med siffror om tillväxt och lönsamhet på sin hemsida. Hur skulle du känna att söka jobb här? Själv skulle jag nog välja att hoppa över det här företaget och surfa vidare i jakten på ett annat jobb.

Det är också detta som är kärnpunkten i dagens bemanningssverige. Det finns en mängd seriösa, välbalanserade och hjärtligt duktiga företag med människor som verkligen brinner för sin passion – nämligen att hjälpa människor till jobb! Tyvärr tenderar den typen av företag vara ganska ointressanta ur ett medialt perspektiv, då jakten på ”the bad guys” är mer intressant. Om branschen tillsammans med sin organisation ALMEGA kunde sätta större press på de företag som inte sköter sig och även ta steget längre och faktiskt utesluta de värsta bolagen kommer branschen successivt att börja saneras. Detta skulle leda till att auktorisationen skulle betinga ett högre värde och samtidigt ge företagen som anlitar dessa bemanningsföretag ännu bättre beslutsunderlag. Själv är jag fullständigt ointresserad och faktiskt utled på hemsidor som skriker ut ”vi är störst”, ”vi växer snabbast” bla bla bla….Vilka andra branscher slår sig för bröstet och berättar hur bra det går? Om man tänker på att det faktiskt handlar om människor är det egentligen ännu sjukare…!