Förra veckan tillbringade jag utomlands tillsammans med människor från drygt 60 företag. Tillsammans ingår vi ett nätverk, där vi på regelbunden basis träffas för att i grunden hjälpa varandra till fler och bättre affärer. För oss på iNEED är det första året i detta nätverk och jag ser verkligen fram emot att skapa nya affärskontakter, lära känna nya människor och samtidigt tillskansa mig ny kunskap.

För mig bygger all form av försäljning på någon form av relation. Man vill känna ett förtroende för den man väljer att göra affär med och vad kan vara bättre än att träffas och lära känna varandra. I Sverige är vi rätt duktiga på att rekommendera varandra för olika människor. Dock måste vi först känna oss trygga med båda parterna och det gör vi oftast efter en kvalitésäkring, där vi har utvärderat både säljaren och köparen. Via sociala medier som Twitter, Facebook och Linkedin bygger vi idag väldigt snabbt upp relationer. För att dessa relationer skall lyftas till nästa steg krävs dock det fysiska mötet, för att säkerställa personen bakom text och bild.

Alla former av nätverk bygger i grunden på att träffas och lära känna varann. Efter en tid tillsammans kan det mynna ut i diskussioner i och kring affärer. Det finns ofta en historia till varför personen har sökt kontakten och det är ofta väldigt spännande att höra bakgrunden. I grunden bygger all business på att göra affärer och den vetskapen äger vi alla, så varför inte förena nytta med nöje. Jag vill minnas en gammal chef som i tid och otid deklarerade vilket ”skitsnack” det var att affärer gjordes på golfbanan! Själv ser jag golfbanan som en alldeles utmärkt arena för att kombinera affärer ihop med ett par trevliga timmar tillsammans med andra människor. Det är få ställen som man kan få se en annan människas ”riktiga jag” som på golfbanan.

Oavsett väg vi väljer, så är det viktiga att få till ett avslut. Detta är oftast det som skiljer ”minglaren” från den som gör affärer. För mig kommer detta nätverket att ge kontakter för livet. Där finns en  mängd människor som sitter inne med kunskap och erfarenhet som inte jag besitter. Därför ska jag ta alla tillfällen att både lära mig något och samtidigt dela med mig av mina erfarenheter. I slutänden brukar det vara frukten som leder till något långsiktigt hållbart som genererar det som så fint kallas win-win.