När jag grundade iNEED i början av 2008 var jag rätt irriterad över hur omständligt det var att söka jobb. Jag var också fast besluten att hitta ett sätt att lyfta fram de personliga egenskaperna på ett bättre och mer rättvisande sätt. Videopresentationen var för mig svaret på hur jag skulle förenkla mötet mellan arbetstagare och företag, därmed var iNEED ett faktum. På arbetsmarknaden då såväl som nu, finns ett stort antal duktiga människor som inte lyckas få jobb. Orsakerna varierar givetvis, men några saker som är slående är att det sker en diskriminering, främst utifrån ålder men bakgrund och sexuell läggning spelar också en tydlig roll.

Häromdagen kom jag över en undersökning som heter ”Does Age Matter for Employability”  gjord av Ali M. Ahmed, Lina Andersson och Mats Hammarstedt. Det var väldigt intressant läsning, där de i undersökningen tagit fram två fiktiva arbetssökande, en 31-åring och en 46-åring. Båda hade svenska för – och efternamn (Anders och Karl), liknande bakgrund med en skillnad, 46-åringen hade en 15 årig karriär inom försvaret bakom sig. De sökte jobb (466 st) via arbetsförmedlingens hemsida och inriktade sig uteslutande på jobb inom restaurang eller som assisterande inom sälj. Yrkeskategorierna valdes ut som lämpliga då inget av jobben krävde någon större erfarenhet eller utbildning. Utkomsten av undersökningen var graverande, 31-åringen blev kallad till intervju 3 gånger mer än 46-åringen.

Carlsson och Roth som är två andra forskare vid samma universitet (Linnéuniversitetet i Växjö) har även gjort en större undersökning avseende namnets effekt på ansökningar, den finns publicerad här. Den påvisar att ett svenskt namn ger 50 % fler intervjuer än ett Arab/Muslimskt namn.

För oss på iNEED som dagligen jobbar med rekrytering/bemanning är inte detta några större nyheter, däremot är det bra att se det på pränt. För oss har videopresentationerna inneburit ett extra hjälpmedel när det gäller att få ut människor med olika ålder och nationalitet på arbetsmarknaden. Fördomar är något vi alla stöter på i olika sammanhang, tyvärr är inte det speciellt ovanligt. För oss handlar det dock om att minimera risken att dessa skall uppstå och videopresentationerna har många gånger visat sig fungera väldigt bra. En videofilm aktiverar fler sinnen vilket gör att vi skapar oss en annorlunda bild av personen, detta hjälper fler människor som kanske inte har den absolut mest attraktiva Cv.n ut på intervju.

I grunden tror jag inte att vi människor vill diskriminera utan det är nog mer av okunskap vi väljer de enklaste vägarna. Däremot är det himla trist att människor som antingen passerat en viss ålder eller som har ett visst namn har så mycket svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden. För oss som valt att jobba professionellt med detta handlar det om att ständigt utveckla oss själva men även våra kunder. Alla företag vill anställa de bästa och mest lämpade människorna för sin organisation och i en föränderlig värld kommer företag som tänker mångfald att bli vinnare. Människor med olika bakgrund och ålder, ökar sannolikheten till en kreativ miljö. Detta är något som de flesta företag strävar efter för att kunna möta konkurrensen på en globaliserad marknad.