Sedan jag föddes har jag alltid varit nyfiken på människor. Mötet med andra människor är alltid väldigt spännande och jag kan aldrig låta bli att undra vad som driver dem framåt. Eftersom jag själv är en väldigt passionerad person som har lätt för att brinna för saker men som också kan tappa lusten, är det viktigt att hitta sin egen passion. När jag sparkade igång iNEED funderade jag på en slogan och det tog ganska lång tid innan jag hittade den. När jag väl fann den så sa det bara klick när jag kom på ”när personligheten avgör”. För mig är det svaret på väldigt många frågor!

För mig är personligheten en kombination av en massa saker, men där klon sitter i ordet avgör. Man väljer alltid själv hur man vill se på saker. Många människor gör sig själva till offer, man verkar inte rå över sitt eget öde och lycka. Vi är alltid ansvariga för oss själva och det är bara vi själva som väljer hur vi vill engagera oss och hur långt vi vill nå. Inställningen, engagemanget och attityden styr vi helt själva, ingen annan gör det åt oss. Jag tror verkligen att alla kan nå hur långt man vill bara man själv bestämmer sig. Sen är det väldigt individuellt vad som är framgång. Framgång kan aldrig mätas i siffror däremot skulle det vara spännande att mäta det i självförverkligande, att man känner sig tillfredsställd och lycklig.

Jag läste en intressant artikel som hette ”man måste brinna för att nå framgång” där författaren Ingrid Tollgerdt-Andersson beskrev sina forskningserfarenheter. Det handlade om att man måste brinna för det man gör, att vara nyfiken, självständig, modig och vara optimistisk inför sina projekt. Ytterst kom det ner till att passion är något som kännetecknar alla som når sin framgång. Som arbetsgivare är det viktigt att börja tänka i dessa banor. Många företag stirrar sig blinda på erfarenhet och branschkunskap, själv tror jag att det många gånger är en styrka att du inte har det. Ofta har man byggt upp ett helt kartotek av fördomar, förutfattade meningar och normer. Går man in med rätt inställning och öppna ögon kan man lyckas hur bra som helst. Hur många gånger har jag inte träffat ”trötta” säljare som går från ett företag till ett annat i samma bransch för att få upp lönen. De absolut bästa säljarna i en bransch stannar oftast kvar för de har byggt upp sin kundstock eller så byter de bransch för att de behöver nya utmaningar. Min uppmaning till många företag är helt enkelt: Tänk om – tänk rätt! Låt rätt personlighet styra och ge personerna aktiv coaching, då kommer människan att blomma och passionen kommer att lysa igenom, för mig är det framgång!