Efter samtal med ett hundratal jobbsökande personer måste jag tillstyrka att de har en poäng – det är svårt att söka jobb i Sverige! Till att börja med ska man ta sig genom ett hav av platsannonser på obegränsat antal jobbportaler. Bland alla dessa ska man sedan försöka hitta rätt bland alla fantastiska skönmålningar. Ord som ”dynamisk organisation”, ”högt i tak” och ”ledande bolag” florerar i mer eller mindre varje annons. Bakom dessa vackra ord ligger ett varumärke och enligt en färsk undersökning från Universum är det just varumärket som hamnar överst när man som arbetssökande ska ta ett beslut. I alltför många fall undanhålls dock varumärket till förmån för just ovanstående skönmålningar, vilket gör jobbsökandet än mer knivigt.

Till detta kan man sedan addera själva ansökningsförfarandet som i stort sett alltid börjar med frågan: Är du registrerad hos oss? Då är det bara att ansöka om användarnamn och lösenord innan man kan gå vidare och börja skapa sig en profil. Denna ligger sedan till grund för själva ansökan för det jobb som eventuellt skulle kunna förändra ditt liv. Problemet med profilen är att den gör det omöjligt för dig att sticka ut ur mängden, du hamnar i samma motorvägsfil som övriga arbetssökande. Kreativitet, personlighet och den potentiella möjlighet som finns att lyfta fram det unika med dig är tyvärr bortblåst, men som tur är får rekryteraren det iallafall lite enklare.

2011 är året där sociala medier verkligen börjar leverera affärsnytta. Som kanal att förmedla jobb  är det väldigt spännande. På iNEED har vi visserligen använt oss av Facebook och Linkedin sedan 2008, men idag börjar det verkligen få genomslagskraft. Twitter är den senaste kanalen som börjar få ordentligt fotfäste som kanal att nå ut med information. Via s k hashtags (#) kan människor spåra upp jobb som förmedlas via twitter. Man kan också anmäla sig som jobbsökande genom att tydligt använda sig av dessa taggar och tala om att man söker jobb. Som rekryterande bolag blir det då tydligt att den här personen är proaktiv och visar sitt intresse för nytt jobb. Det finns också en välvilja bland de flesta deltagare att aktivt hjälpa människor i olika riktningar.

Via de sociala medierna har man helt plötsligt hittat vägar runt de klassiska databaserna och de formella ansökningsvägarna, nu kan kreativiteten vakna till liv igen. Det sociala CV.et är något som står på gränsen till genomslag, detta lär förändra spelplanen en smula. Ett socialt CV innebär att sökspindlarna som finns på nätet samlar ihop all tillgänglig information och sammanställer en realtidsbild över ditt sociala liv. Allt som inte är skyddat finns till beskådan för de bolag som väljer att köpa in dessa tjänster från de som tillhandahåller dem. Hobbies, sociala tillställningar och andra privata situationer blir alltmer synliga vilket kan vara både till för – och nackdel. Det kan vara läge att börja lägga en extra tanke på hur du vill att din sociala profil ska synas, snart kanske även du söker jobb.

Under lunchen idag hade jag en väldigt intressant diskussion med en kompis. Vi kom in på ämnet sociala medier och varför man bör vara med på tåget. Jag berättade för honom att vi på iNEED har rekryterat 4 personer via Twitter bara den senaste månaden. Detta genom att bygga upp ett allt större nätverk av människor som har förtroende för det vi håller på med. Skälen till att finnas med på den sociala arenan är många, att välja utanförskap är att ge andra människor en fördel i alltför många aspekter.

En av våra gemensamma vänner blev nyligen av med sitt jobb och vände sig bland annat till mig för att få lite tips. Han har valt att stå utanför FB, Linkedin och alla andra sociala kanaler. Hans dilemma är inte bristen på kompetens, snarare bristen på sociala kontakter. Trots att han är socialt superbegåvad och en ambitiös och duktig kille, så är hans kontaktnät alltför begränsat. Detta ligger honom i fatet nu när han är på jakt efter ett nytt jobb. Dessutom kommer det sannolikt att ytterligare ligga honom till last när företagen kommer att göra en bakgrundskontroll på nätet och knappt hitta någon information om  honom.

Under de åren jag själv har varit aktiv i olika forum har jag lärt mig oerhört mycket. Det existerar regler och vett & etikett, precis som i riktiga livet, även om man till en start inte riktigt förstår ”språket”. Det är en viss chargong och det sociala spelet kan ibland verka oförståeligt. Jag vet inte hur många gånger jag har fått kommentarer från kompisar om hur ”ointresserade de är av att veta vad någon äter till middag”.  Varför skriver då vissa vad de äter till middag? Jo det känner ett behov att berätta det och därmed få dela med sig av sin vardag. Oavsett hur spännande eller ickespännande våra liv är, så finns ett behov av att dela med sig, att få bekräftelse och att få göra sin stämma hörd. Facebook är egentligen inget som skapar något, det tillgodoser bara ett grundläggande behov som nästan alla av oss har.

Twitter som kanal, tillfredsställer på ett mycket snabbare sätt detta behov genom att man konstant delar med sig av allt. Det handlar om att vara intressant, rolig, nyttig, informativ, känd eller något annat som gör en spännande. Om man konstant är tråkig och inte delar med sig väljer folk att avfölja en, vilket kan tolkas som att bli avvisad. Detta är något som ingen aktiv twittrare tycker om, oavsett om man erkänner det eller inte. Vad är då vitsen med att hålla på med allt detta? Kontakter, kontakter och återigen kontakter! Helt plötsligt kommer du att skapa dig själv ett nätverk som spänner över yrkeskategorier, åldersgrupper med geografisk spridning där allt är möjligt. Du kommer att upptäcka en hjälpsamhet av sällan skådat slag och att världen är en bra mycket bättre plats än du egentligen trodde. Kontaktnätet som byggs upp kommer att bana väg i riktningar du inte trodde, vilket i sig är väldigt spännande. Människor du inte trodde dig ha något gemensamt med kan visa sig vara fantastiska, spännande och jätteintressanta. Fördomarna kommer att ställas på ända och det om nåt är positivt.

Att förena det sociala samspelet kan också visa sig vara ditt karriärmässigt bästa trick. Att förena nytta med nöje, berika sitt liv och allt detta till priset av 0 kronor måste väl ändå vara för bra för att vara sant?! Svaret på den frågan är otvivelaktigt nej!

Har du inte förstått vitsen med sociala medier, är du helt ointresserad av andra människors matvanor eller nöjen, tycker du att andra människor är jobbiga för att de håller på med mobilen. Oavsett vad du tycker, sätt igång att delta i det sociala spelet. Det kommer att ge dig utbyte i någon form, oavsett karriär, vänskap eller något annat. Gör det nu, sitt inte och vänta!

 

Förra veckan tillbringade jag utomlands tillsammans med människor från drygt 60 företag. Tillsammans ingår vi ett nätverk, där vi på regelbunden basis träffas för att i grunden hjälpa varandra till fler och bättre affärer. För oss på iNEED är det första året i detta nätverk och jag ser verkligen fram emot att skapa nya affärskontakter, lära känna nya människor och samtidigt tillskansa mig ny kunskap.

För mig bygger all form av försäljning på någon form av relation. Man vill känna ett förtroende för den man väljer att göra affär med och vad kan vara bättre än att träffas och lära känna varandra. I Sverige är vi rätt duktiga på att rekommendera varandra för olika människor. Dock måste vi först känna oss trygga med båda parterna och det gör vi oftast efter en kvalitésäkring, där vi har utvärderat både säljaren och köparen. Via sociala medier som Twitter, Facebook och Linkedin bygger vi idag väldigt snabbt upp relationer. För att dessa relationer skall lyftas till nästa steg krävs dock det fysiska mötet, för att säkerställa personen bakom text och bild.

Alla former av nätverk bygger i grunden på att träffas och lära känna varann. Efter en tid tillsammans kan det mynna ut i diskussioner i och kring affärer. Det finns ofta en historia till varför personen har sökt kontakten och det är ofta väldigt spännande att höra bakgrunden. I grunden bygger all business på att göra affärer och den vetskapen äger vi alla, så varför inte förena nytta med nöje. Jag vill minnas en gammal chef som i tid och otid deklarerade vilket ”skitsnack” det var att affärer gjordes på golfbanan! Själv ser jag golfbanan som en alldeles utmärkt arena för att kombinera affärer ihop med ett par trevliga timmar tillsammans med andra människor. Det är få ställen som man kan få se en annan människas ”riktiga jag” som på golfbanan.

Oavsett väg vi väljer, så är det viktiga att få till ett avslut. Detta är oftast det som skiljer ”minglaren” från den som gör affärer. För mig kommer detta nätverket att ge kontakter för livet. Där finns en  mängd människor som sitter inne med kunskap och erfarenhet som inte jag besitter. Därför ska jag ta alla tillfällen att både lära mig något och samtidigt dela med mig av mina erfarenheter. I slutänden brukar det vara frukten som leder till något långsiktigt hållbart som genererar det som så fint kallas win-win.