Hur viktig är din inställning?

Under många år har jag träffat chefer på olika företag för att diskutera personalfrågor i olika former. Oavsett yrkesroll och kompetensområde landar vi nästan alltid ner i en gemensam sak – inställningen hos varje individ! Alla människor har olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar, det är ingenting som går att förändra. Däremot kan alla förändra sin inställning till hur man ser på saker. I en organisation är det oerhört viktigt att man ger varandra energi, det kan inte nog betonas. Många gånger tänker vi inte på hur lätt det är klaga på saker, det kan vara småsaker som egentligen inte är viktiga men det händer alltför ofta att det slinker ur en onödig kommentar. Adderar man alla dessa små kommentarer till varann så börjar småsakerna helt plötsligt bli lite irriterande och de sprider sig dessutom till fler människor inom företaget. Det här blir över tid irritationsmoment som kollegorna börjar störa sig på.

Hur kommer man då till rätta med inställningen? Den frågan är inte lätt att besvara. Däremot så är inställning något som är förändringsbart. En positiv inställning sprider sig gärna till andra, många vill gärna vara med där energin finns. Människor som besitter en positiv grundsyn har lättare att hantera förändringar och har ofta ett annat kroppspråk. Utifrån mina diskussioner med olika chefer, kan jag idag skönja en allt tydligare trend. Man tittar alltmer på inställning och personlighet, ”vill man så kan man” är något jag hör allt oftare. Det finns så många fall där duktiga personer har helt ”fel” bakgrund men de lyckas ändå utföra de absolut bästa resultaten. En gemensam nämnare till det är grundsynen att allt är möjligt. Det handlar bara om att vilja lära sig.

För några år sen var jag på en föreläsning med Kjell Enhager. Han pratade bland annat om orden ”vill” och ”måste” och vilken laddning det fanns i dem orden. Att ordet ”vill” är laddat med positiv energi och ordet ”måste” med negativ energi. Bland annat fick alla vi som satt i publiken tänka på något som vi inte gillade att göra och sätta dessa två ord framför och se hur vi blev påverkade. Helt plötsligt kunde dammsugning (som i min värld är väldigt tråkigt), ändå förvandlas till något ok, det handlade bara om att ändra min inställning till det.

Många Hr chefer tittar idag alltmer på vilken inställning som kandidaten har till olika saker. Man bakar in frågor under intervjun som syftar till att få fram en människas inställning. Många företag har även anammat olika slogans som de använder under sin rekryteringsprocess, en känd sådan är ”hire for attitude, train for skills”.

När jag grundade iNEED, funderade jag väldigt mycket på om vi skulle ha en slogan och i så fall, vilken? Efter mycket funderande kom jag fram till den jag har på den här bloggen ”När personligheten avgör”. För mig säger den väldigt mycket! Personligheten är något som kommer att vara avgörande för en framtida karriär. När jag nämner ordet personlighet väger jag in många saker. Det handlar inte om att man måste vara väldigt social, utåtriktad eller ha någon annan speciell egenskap. Det handlar egentligen om att man måste ha en grundsyn som kommunicerar – jag vill! Ett företag behöver alla typer av personligheter, det handlar om att komplettera varandra. Dock måste det finnas en tydlig värdering och det är inställningen till varandra och jobbet. Oavsett befattning så kommer det att vara avgörande för att ett företag kommer att ha ett employer brand där människor verkligen vill jobba.

Stämningen på ett företag brukar många gånger genomsyras av de anställdas inställning. Många gånger känner man det redan när man kliver in i receptionen. En del kommenterar det med att ”det sitter i väggarna”, men det behöver det inte göra. Dock måste man som ledare vara tydlig och själv agera med en inställning som signalerar ”jag vill”.

Testa själv att byta ut ordet ”måste” till ”vill” och se om det hjälper dig.

När jag grundade iNEED i början av 2008 var jag rätt irriterad över hur omständligt det var att söka jobb. Jag var också fast besluten att hitta ett sätt att lyfta fram de personliga egenskaperna på ett bättre och mer rättvisande sätt. Videopresentationen var för mig svaret på hur jag skulle förenkla mötet mellan arbetstagare och företag, därmed var iNEED ett faktum. På arbetsmarknaden då såväl som nu, finns ett stort antal duktiga människor som inte lyckas få jobb. Orsakerna varierar givetvis, men några saker som är slående är att det sker en diskriminering, främst utifrån ålder men bakgrund och sexuell läggning spelar också en tydlig roll.

Häromdagen kom jag över en undersökning som heter ”Does Age Matter for Employability”  gjord av Ali M. Ahmed, Lina Andersson och Mats Hammarstedt. Det var väldigt intressant läsning, där de i undersökningen tagit fram två fiktiva arbetssökande, en 31-åring och en 46-åring. Båda hade svenska för – och efternamn (Anders och Karl), liknande bakgrund med en skillnad, 46-åringen hade en 15 årig karriär inom försvaret bakom sig. De sökte jobb (466 st) via arbetsförmedlingens hemsida och inriktade sig uteslutande på jobb inom restaurang eller som assisterande inom sälj. Yrkeskategorierna valdes ut som lämpliga då inget av jobben krävde någon större erfarenhet eller utbildning. Utkomsten av undersökningen var graverande, 31-åringen blev kallad till intervju 3 gånger mer än 46-åringen.

Carlsson och Roth som är två andra forskare vid samma universitet (Linnéuniversitetet i Växjö) har även gjort en större undersökning avseende namnets effekt på ansökningar, den finns publicerad här. Den påvisar att ett svenskt namn ger 50 % fler intervjuer än ett Arab/Muslimskt namn.

För oss på iNEED som dagligen jobbar med rekrytering/bemanning är inte detta några större nyheter, däremot är det bra att se det på pränt. För oss har videopresentationerna inneburit ett extra hjälpmedel när det gäller att få ut människor med olika ålder och nationalitet på arbetsmarknaden. Fördomar är något vi alla stöter på i olika sammanhang, tyvärr är inte det speciellt ovanligt. För oss handlar det dock om att minimera risken att dessa skall uppstå och videopresentationerna har många gånger visat sig fungera väldigt bra. En videofilm aktiverar fler sinnen vilket gör att vi skapar oss en annorlunda bild av personen, detta hjälper fler människor som kanske inte har den absolut mest attraktiva Cv.n ut på intervju.

I grunden tror jag inte att vi människor vill diskriminera utan det är nog mer av okunskap vi väljer de enklaste vägarna. Däremot är det himla trist att människor som antingen passerat en viss ålder eller som har ett visst namn har så mycket svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden. För oss som valt att jobba professionellt med detta handlar det om att ständigt utveckla oss själva men även våra kunder. Alla företag vill anställa de bästa och mest lämpade människorna för sin organisation och i en föränderlig värld kommer företag som tänker mångfald att bli vinnare. Människor med olika bakgrund och ålder, ökar sannolikheten till en kreativ miljö. Detta är något som de flesta företag strävar efter för att kunna möta konkurrensen på en globaliserad marknad.

Tagged with: