Hur viktig är din inställning?

Under många år har jag träffat chefer på olika företag för att diskutera personalfrågor i olika former. Oavsett yrkesroll och kompetensområde landar vi nästan alltid ner i en gemensam sak – inställningen hos varje individ! Alla människor har olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar, det är ingenting som går att förändra. Däremot kan alla förändra sin inställning till hur man ser på saker. I en organisation är det oerhört viktigt att man ger varandra energi, det kan inte nog betonas. Många gånger tänker vi inte på hur lätt det är klaga på saker, det kan vara småsaker som egentligen inte är viktiga men det händer alltför ofta att det slinker ur en onödig kommentar. Adderar man alla dessa små kommentarer till varann så börjar småsakerna helt plötsligt bli lite irriterande och de sprider sig dessutom till fler människor inom företaget. Det här blir över tid irritationsmoment som kollegorna börjar störa sig på.

Hur kommer man då till rätta med inställningen? Den frågan är inte lätt att besvara. Däremot så är inställning något som är förändringsbart. En positiv inställning sprider sig gärna till andra, många vill gärna vara med där energin finns. Människor som besitter en positiv grundsyn har lättare att hantera förändringar och har ofta ett annat kroppspråk. Utifrån mina diskussioner med olika chefer, kan jag idag skönja en allt tydligare trend. Man tittar alltmer på inställning och personlighet, ”vill man så kan man” är något jag hör allt oftare. Det finns så många fall där duktiga personer har helt ”fel” bakgrund men de lyckas ändå utföra de absolut bästa resultaten. En gemensam nämnare till det är grundsynen att allt är möjligt. Det handlar bara om att vilja lära sig.

För några år sen var jag på en föreläsning med Kjell Enhager. Han pratade bland annat om orden ”vill” och ”måste” och vilken laddning det fanns i dem orden. Att ordet ”vill” är laddat med positiv energi och ordet ”måste” med negativ energi. Bland annat fick alla vi som satt i publiken tänka på något som vi inte gillade att göra och sätta dessa två ord framför och se hur vi blev påverkade. Helt plötsligt kunde dammsugning (som i min värld är väldigt tråkigt), ändå förvandlas till något ok, det handlade bara om att ändra min inställning till det.

Många Hr chefer tittar idag alltmer på vilken inställning som kandidaten har till olika saker. Man bakar in frågor under intervjun som syftar till att få fram en människas inställning. Många företag har även anammat olika slogans som de använder under sin rekryteringsprocess, en känd sådan är ”hire for attitude, train for skills”.

När jag grundade iNEED, funderade jag väldigt mycket på om vi skulle ha en slogan och i så fall, vilken? Efter mycket funderande kom jag fram till den jag har på den här bloggen ”När personligheten avgör”. För mig säger den väldigt mycket! Personligheten är något som kommer att vara avgörande för en framtida karriär. När jag nämner ordet personlighet väger jag in många saker. Det handlar inte om att man måste vara väldigt social, utåtriktad eller ha någon annan speciell egenskap. Det handlar egentligen om att man måste ha en grundsyn som kommunicerar – jag vill! Ett företag behöver alla typer av personligheter, det handlar om att komplettera varandra. Dock måste det finnas en tydlig värdering och det är inställningen till varandra och jobbet. Oavsett befattning så kommer det att vara avgörande för att ett företag kommer att ha ett employer brand där människor verkligen vill jobba.

Stämningen på ett företag brukar många gånger genomsyras av de anställdas inställning. Många gånger känner man det redan när man kliver in i receptionen. En del kommenterar det med att ”det sitter i väggarna”, men det behöver det inte göra. Dock måste man som ledare vara tydlig och själv agera med en inställning som signalerar ”jag vill”.

Testa själv att byta ut ordet ”måste” till ”vill” och se om det hjälper dig.