Om Next u

Next u heter bolaget som jag driver. Vi har valt att jobba med videobaserade tjänster inom rekrytering och bemanning. Det innebär att vi gör videopresentationer av kandidater samt videopresentationer av företaget, där vi visar den specifika avdelningen med de riktiga medarbetarna ute hos företagen. Skälen till att vi jobbar med videopresentationer inom rekrytering och bemanning är många, främst handlar det dock om att jag själv tror på människors olika energier. Det har många gånger visat sig vara de personliga egenskaperna som fäller avgörandet vid en bra rekrytering. Många gånger kan det vara inställningen och attityden hos individen som gör att man lyckas på ett jobb. Ett bra CV är ingen garanti för en lyckad rekrytering, däremot kan det vara en av pusselbitarna som gör att det blir bra.

När man studerat statistik över varför människor trivs alt inte trivs på sitt jobb, har ledarskapet visat sig vara av största vikt. Sedan kommer kollegor, arbetsmiljö och arbetsuppgifterna. Därför har vi valt att göra en videopresentation ute på arbetsplatsen, där chefen får möjlighet att säga några ord tillsammans med åtminstone någon av de potentiella kollegorna. Detta har visat sig vara en väldig fördel då det kommer till engagemanget hos de ansökande. Vi ser många gånger ett helt annat sug efter ett specifikt jobb efter att vi har gjort en film. Helt plötsligt blir bolaget och människorna på riktigt.

Jag själv har drivit bolag som jobbat med videopresentationer inom rekrytering och bemanning i över 5 år. Ursprungligen beror det på att jag tror att CV.et successivt kommer att försvinna. Det bygger på historik och jag själv tror mer på att det är framtiden som avgör. Kompetens är en sak men trivs man inte med sina kollegor eller chef så blir det inget bra. Därför är det flera pusselbitar som måste falla på plats när man rekryterar. De bästa rekryteringarna är många gånger de oväntade, de där som egentligen var en chansning från arbetsgivarens sida. De kunde inte sätta fingret på exakt vad som fällde avgörandet, men det kändes bara bra. I min värld krävs det att både magkänslorna, viljan och kunskapen ska passa. Eftersom CV är ord på ett papper (som dessutom kan vara svåra att validera), blir videopresentationer ett naturligt och bra hjälpmedel inom rekrytering och bemanning.

Detta är mina tankar och åsikter och våra kunder och kandidater delar dem i stor utsträckning. För mig är det ett kvitto på att vi gör ett antal saker rätt. Det känns bra och utifrån det fortsätter vi att utveckla vårt koncept framåt.