Förra veckan hade jag förmånen att befinna mig på Founders Alliance entreprenörsträff nere på Melker Anderssons Trattoria. Det var en intressant lunch, där vi dels hade förmånen att lyssna på Melker själv, men även att lyssna till Johan Tilander som grundade företaget Office Management. Det är alltid lika fascinerande att lyssna till människors olika historier, man inser hur mycket blod, svett och tårar som ligger bakom varje framgångsrikt bolag. Jag tror att framgången ligger i entreprenörens händer, det är egentligen inte affärsidén som är det unika. Många framgångsrika bolag har ingen speciell produkt eller något annat unikt, det är entreprenörens vilja och drivkrafter som gör skillnaden.

När jag lyssnade till båda dessa män, insåg jag att slumpen många gånger spelar in vilken typ av företag som bildas. Johan hade varit säljare på Carl Lamm och tyckte att han hade kört fast där, därför beslöt han sig för att starta eget istället. Han hade säkert kunna sälja vilken produkt som helst och lyckats lika bra med den, det som gjorde hans framgång var hans enorma driv! Melker å sin sida hade en brinnande passion för mat, därav att valet föll på den branschen. I min värld är framgångsrika entreprenörer många gånger att likställa med framgångsrika idrottsmän, de har valt sitt eget yrke och sen satsat allt för att lyckas. På varje framgångsrik entreprenör/idrottsman går det ett antal som inte har lyckats. Det finns en uppsjö av entreprenörer som inte riktigt slår igenom, de lyckas nätt o jämnt få sin verksamhet att överleva och det blir inte många kronor över. De håller ner sin egen lön, låter bli att pensionsspara och jobbar både dagar, kvällar och helger. Allt för att verksamheten ska hålla sig flytande. De här entreprenörerna läser man sällan om, de jobbar i det dolda och kämpar för sin existens varje dag.

Under min resa har jag varit med om en hel del. Bland annat har jag hunnit med att träffa ett gäng riskkapitalister och lyssnat på vad de tycker är viktigt, innan de väljer en potentiell investering. I de flesta fall väljer de att investera i en person eller ett team, före en bra idé. De vet att ingen idé är så bra att den idag säljer sig själv. Bakom varje bolag måste det finnas minst en person som passionerat brinner för försäljning. Kan den här personen som brinner för försäljning, lyckas rekrytera in flera som brinner för det, finns möjligheten att bygga bolaget större. Med en bra produkt kan man komma en liten bit, med ett bra team kan man komma väsentligt mycket längre.

Johan som har byggt upp Office Management, berättade att hans styrka var att hitta duktiga personer och göra riktigt bra säljare av dem. Han byggde säljtävlingar, skapade säljteam som tävlade mot varann och fick hela bolaget att tänka försäljning genom hela ledet. Hans tanke var att sälj skulle genomsyra bolaget och vara en röd tråd genom hela processen. Jag vet att detta också har varit grunden till flera andra bolags framgångar, några av dessa är Dustin och Academic Work,  som också har varit oerhört duktiga på att bygga upp bra och stora säljkårer som skördar stora framgångar.

Försäljning är något som i folkmun många gånger anses vara lite ”fult”, man associerar sälj med ”de som ringer hem och försöker kränga saker till en”. I min värld är försäljning något fint, det är grunden till att många företag blomstrar, att man kan anställa människor och att man bidrar till samhället med bland annat skatt. Jag är också en av dem inte gillar krängare, försäljning handlar om att först identifiera ett behov innan man säljer in sin produkt/tjänst. Försäljning hänger också i mångt och mycket ihop med timing, att behovet finns där just då. Jag är övertygad om att de flesta entreprenörer skriver under på att skillnaden mellan ett bolag som nätt o jämnt överlever och ett som går bra, beror på att det bolaget som går bra lyckats med att sälja sina produkter/tjänster i större utsträckning. Man kan likställa det med ett idrottsteam, ett vinnande team avancerar i ligan medan ett förlorande riskerar att falla ner i lägre divisioner.

Jag som har valt att driva Next u, ett rekryterings – och bemanningsföretag, får ju ofta möjligheten att träffa människor som funderar på vad de vill jobba med. Försäljning ligger för många ganska långt ner på listan över drömjobb, däremot ligger entreprenör ofta rätt högt upp. Framförallt bland de yngre som vill komma ut i arbetslivet. Jag tror inte många av de riktigt har förstått att entreprenörskapet är oerhört tätt förknippat med att kunna sälja. Därför är mitt tips till alla som funderar på att någon gång starta bolag, börja med att testa på försäljning, det kommer att vara nyckeln till att kunna driva upp ett bolag. Entreprenörskapet är verkligen inte för alla, det kräver en hjärna som jobbar 24/7, det kräver ett psyke som klarar av det mesta. Det kräver också en förmåga att hantera misslyckanden, att inse sina tillkortakommanden och tänka om och agera, inte vara passiv och hoppas. Entreprenörskapet är fantastiskt, men det är också en livsstil, man äter, lever och sover sitt bolag. Det bör man ta med i kalkylen, den dag man börjar överväga att starta eget.

Eftersom vi nu lever i en tid där självförverkligande ligger högt upp i de flesta undersökningar, tycker jag att det är lite märkligt att så få söker sig till försäljning. Serviceyrken i olika former drar mycket ansökningar, däremot drar inte säljyrket tillnärmelsevis lika många. Min gissning är att det beror på säljyrkets klang, tyvärr. Jag hoppas att vi kommer se en förändring gällande detta, att säljyrkets rykte ska börja peka åt rätt håll igen. Om Sverige ska fortsätta vara ett land där entreprenörskapet ses som något bra och fint, då krävs det att säljet börjar komma upp på agendan. I annat fall har åtminstone jag svårt att se hur vi ska öka den procentuella andelen bolag som genererar uthållig tillväxt, som är navet för att generera jobb och välfärd.

Det var drygt 6 år sen jag startade mitt första aktiebolag. Det var starten på mitt liv som entreprenör, ett liv som sedan dess har givit mig kunskaper om mängder av saker jag tidigare inte kunde eller förstod. Entreprenörslivet är annorlunda på flera olika sätt, det är nog inget för den som har ett vacklande självförtroende eller den som behöver mycket trygghet. Som entreprenör står man i stort sett utanför alla trygghetssystem, det gäller att hålla bollen i rullning i annat fall blir det körigt.

Jag valde att starta ett bolag inom rekrytering och bemanning, vilket är något jag brinner för. Då får jag möjligheten att jobba både med människor och för människor, vilket känns bra. För mig är det viktigt att jag jobbar med något som känns meningsfullt, annars skulle jag aldrig orka lägga ner den tiden som krävs för att lyckas. När man väljer att driva eget så lägger man sitt liv i den egna vågskålen och då krävs det att den andra vågskålen är såpass välfylld med annat värdeskapande att den åtminstone väger nästan lika mycket. Om man som i mitt fall väljer arbetsmarknaden som spelplan, innebär det också att man bör följa med vad som händer politiskt. Ändrade lagar, skatter eller annat kan förändra spelplanen markant och då är det viktigt att hålla sig uppdaterad.

Om drygt ett år är det val i Sverige och en av frågorna som står överst på agendan är att skapa fler jobb, det är samtliga partier rörande överens om. Politiker kan bara skapa jobb på den offentliga sidan, på den privata arbetsmarknaden skapar de endast förutsättningar för företag att anställa nya personer. För att det ska anställas nya personer krävs det att det finns en växande efterfrågan efter företagens varor och tjänster eller så krävs det att man som företagare tror såpass mycket på sin verksamhet framgent att man vågar anställa för att växa. Idag jobbar majoriteten av alla anställda inom tjänsteproducerande bolag. Det innebär att de flesta av de företagen betalar enorma summor i arbetsgivaravgifter. För ett stort antal av dessa företag är arbetsgivaravgifter den enskilt största kostnaden. Därför är det lite förvånande för mig som arbetsgivare, som dessutom bara jobbar med företag som står i begrepp att anställa, att vissa politiker inte ser sambandet mellan arbetsgivaravgifter och anställningar.

Inom politiken pratar man ofta om skatter som det absolut bästa styrmedlet. Vill man ha minskad trafik – höjer man skatten, vill man ha minskad alkoholkonsumtion – höjer man skatten osv. Samtliga politiska partier är helt ense om att skatter utgör det enskilt bästa styrmedlet. Därför är det för mig oerhört märkligt att man inte tror att höjda arbetsgivaravgifter kommer att bidra till att företagen kommer avvakta när det kommer till att rekrytera in ny personal. Jag som under 6 års tid jobbat med uthyrning av personal har många gånger sett differentierade prislistor för de som är under 26 år resp över 26 år. Det finns ofta med som krav när det kommer till olika typer av upphandlingar.

Sedan 2008 har vi gått igenom en finanskris och just nu befinner sig stora delar av Europa i en stor ekonomisk kris. Grekland, Spanien, Portugal, Frankrike m.fl har det riktigt tufft och det är givetvis något som påverkar oss här i Sverige. Vi har trots allt klarat oss väldigt bra här, även om det finns tusentals saker att förbättra. Det kommer det alltid att göra, oavsett när, var eller hur vi gör. Det finns ingen universallösning för arbetsmarknaden, det är en ständig process som  hela tiden utvecklas. Det jag dock vet, är att om vi gör saker och ting dyrare så minskar efterfrågan. Om man höjer priset på kläder, mat, resor etc så brukar försäljningen minskas, det är en naturlig följd. Vid mindre disponibel inkomst för hushållen, brukar konsumtionen minska, det är ingen svår ekvation. Därför kan man ju bara gissa vad följden kommer att bli om man höjer arbetsgivaravgifterna? Företagsekonomin funkar precis som privatekonomin, vid ökade kostnader så måste man antingen spara eller så får man försöka öka intäkterna. Att öka intäkterna innebär oftast att sälja mer vilket i de flesta fall kräver fler resurser som leder till ökade kostnader, pengar som i många fall inte finns.

Enligt SCB är Drygt 96 % av alla svenska företag mindre än 10 anställda, för alla dessa bolag är varje anställd en stor investering. 4 av 5 anställningar som gjordes under 2012, skedde i just dessa företag. Dessa bolag drivs av entreprenörer, som valt att satsa på att driva bolag för att de tror på sin verksamhet. Självklart är de ytterst sårbara om den största kostnaden de har ökar. I såna fall är det betydligt säkrare att satsa på den befintliga personalen istället för att nyanställa.

Jag hoppas verkligen att samtliga politiker sätter sig in i arbetsmarknaden på ett djupare plan, att de faktiskt börjar fråga företagarna om vad som skulle få dem att anställa fler personer vs att inte våga. Bara för att man driver bolag innebär det inte att man kan vara humanist. Jag själv drömmer om att fortsätta bygga Next u, att fortsätta på den inslagna vägen och växa verksamheten. Det innebär att jag först o främst måste vara ansvarsfull mot mina befintliga anställda innan jag kan fatta beslut om att investera i flera. Därför är det yttersta vikt för mig att hålla mig uppdaterad om framtiden, jag måste känna av vart åt vinden blåser så jag hinner med att parera i tid. För mig är det att vara en ansvarsfull entreprenör och arbetsgivare.

Det finns oerhört många experter på företagsamhet i Sverige. Det finns ännu fler experter på hur man via politiska åtgärder skapar jobb på svensk arbetsmarknad. Under lång tid har jag följt många av dessa, det har varit debatter i radio, TV, tidningar och via sociala medier. Alla har sin tes om vad som skapar jobb och hur man driver företag. Den senaste och hetaste potatisen är vinst i välfärden, där flyger åsikterna åt alla håll. Är det inte riskkapitalister som stjäl pengar, så är det elaka företagare som bara driver bolag för att flytta sina gigantiska vinster till skatteparadis i Jersey eller nån annanstans. Det är märkligt vilken okunskap det finns, men det absolut märkligaste är det skyttegravskrig som inträtt. Vinstmotståndare mot vinstföreträdare ligger i varsin skyttegrav och skjuter skarpt på varann. Kommer det någon vinnare ur detta tro?

Vad har egentligen hänt med att tänka själv? Att sunt granska för och emot och faktiskt ta reda på hur saker och ting hänger ihop. Vad är det incitamentet till att man som privatperson väljer att starta bolag? Är det pengar, är det något man brinner för eller vill man förändra världen? I höstas satt jag på Berns tillsammans med drygt 600 av landets alla entreprenörer. Vi var samlade för att närvara vid Founders Alliance årliga Entreprenörsgala. På scenen blev 3 av landets mest framgångsrika entreprenörer intervjuade. Samtliga har lyckats med sina bolag och de verkar inom olika branscher. Kvällens viktigaste fråga var – Vad är det som driver dig? Svaren från de 3 var ganska lika, de drevs av att förändra, att förbättra och att få bekräftelse. Precis som alla andra människor, ville de få bekräftelse på att det som de uträttar faktiskt var bra. Visst kom pengar fram, men precis som vilken idrottare som helst så var inte pengarna drivkraften. Om man lyssnar på vad som driver en framgångsrik idrottare att uträtta resultat är svaret nästan alltid detsamma – att testa hur långt de kan gå och att bli så bra de kan! Det är inte pengarna som driver dem framåt, även om vissa människor konstant hävdar att det är så.

Att starta ett bolag från början är att ta en ordentlig risk. Det innebär ofta privata borgensåtaganden, det innebär att man ställs utanför skyddssystemen och det innebär för de allra flesta, en tuff ekonomisk härdsmälta. För de allra flesta företagare så är livet som företagare ingen dans på rosor, visst finns det undantag, men de allra flesta kämpar stenhårt för att få tillgångar och skulder att gå ihop. Det är bara att gå in på allabolag och söka så finns alla svaren. Framförallt de senaste åren så har företagen i Sverige, likväl som i övriga Europa haft det tufft. Ändå låter det på media som att företagen har en outtömlig kassakista att gräva ur. Visst, banksektorn skär guld och så gör även bolag som H&M och Ikea, men de är inte representativa för resten av företagssverige.

Under drygt 7 år har jag träffat företag för att sälja in rekrytering och bemanning i Sverige. Jag har åtminstone träffat 1000 personer som på ett eller annat sätt är chefer och anställer folk. Till detta är jag med i 2 olika nätverk tillsammans med drygt 800 andra företagare som träffas på regelbunden basis. Det är ett fåtal som just nu kan säga att de står inför kraftig expansion och ska nyanställa. Många bolag har anställningsstopp, om någon säger upp sig så väljer man att slå ihop tjänster eller så omorganiserar man för att få ihop siffrorna. Att anställa med dagens regler är en stor risk och personal är för många bolag den absolut största kostnaden. Det innebär att man måste vara försiktig innan man tar beslut att anställa, framförallt som LAS är såpass hård som den är i Sverige. Med lite lättare regler skulle nog fler bolag våga sig på att anställa, men som det ser ut nu väljer väldigt många att inte göra det. Kontentan blir givetvis en minskad tillväxt vilket i slutändan gör att färre arbetstillfällen skapas. Det är priset man får ta, för att undvika risken med en felrekrytering.

Till detta kommer den nya tekniken, den som gör att vi faktiskt kan producera mer med färre anställda. Det gör att vi som företagare kan öka försäljningen utan att dra på oss mer kostnader. Den kommer givetvis att skapa nya jobb, men det är andra typer av jobb som växer fram. Det är bara att inse att Sveriges storhetstid som produktionsland är över, det är helt enkelt för dyrt att producera här. Facket har via lyckade förhandlingar under många år lyckats skapa såpass höga löner att priserna för produkterna blir för dyra i den internationella konkurrensen. Nu måste vi i Sverige se till att skapa andra jobb, vi måste bli innovativa och använda vår kreativitet till att skapa nya företag som kan blomstra. För trots allt är det så – endast ett blomstrande företag skapar arbetstillfällen, det är fakta! Ett bolag som inte genererar vinst, har heller inga pengar att investera, det bör vilken normalt funtad människa förstå. Utan pengar går det inte att expandera. Jag vill passa på att rekommendera en väldigt intressant speaker inom detta ämnet och han heter Johan Ronnestam. Förra året var har keynote speaker på webbdagarna och jag rekommenderar er att se hans tal här. YouTube Preview Image

Våga tänk nytt!

On 12 december, 2012, in Personlig utveckling, by stefan
2

Igår hade jag ett möte med en mycket intressant person. Vi satt och diskuterade tiden vi lever i nu. Vi konstaterade båda två att vi befinner oss i en tid där gamla sanningar förmodligen kommer kullkastas. Vi befinner oss i en tid där vi konstant matas med information om ett Europa i kris, en arbetsmarknad i förändring, löpande varsel och en industri som successivt flyttar utanför landets gränser. Samtidigt som vår arbetslöshet ökar så anser många företag att de har svårt att hitta rätt kompetens. För mig är allt detta tecken på att vi håller på att rita om kartan, ingen vet riktigt hur det kommer att bli, men vi är många som ser att gamla sanningar börjar utmanas.

Vi är förmodligen inne i en av de största förändringsfaserna på decennier, ingen kan dock med säkerhet säga vart vi är på väg. Det är ganska lätt att börja inta en passiv hållning till allt detta. Som företag vill man inte göra allt för stora utsvävningar, det är säkrare att skära i kostnader, försöka konsolidera sin business och avvakta för att se åt vilket håll vindarna blåser. För mig som mer eller mindre dagligen träffar företag och diskuterar frågor rörande rekrytering och bemanning, märker jag en osäkerhet om hur man vill göra. Som företag vill man gärna ha garanti för att varje person man rekryterar in är en bra investering, samtidigt är det många bolag som inte är beredda att tumma på sina krav. Kompetens, erfarenhet, utbildning och branscherfarenhet är ofta vägledande för många, då är man på fast mark så att säga. Är det verkligen säkert att den som har mångårig erfarenhet av något också är den som är bäst lämpad för tjänsten?

 

För några år sen lyssnade jag på ett seminarium med Kjell Enhager. Under det seminariet sa han bl a en sak som etsade sig fast i mitt huvud, ”du måste sluta med något, för att börja med något”, det är något jag själv burit med mig sedan dess. För att nå andra resultat krävs det andra åtgärder, vilket innebär att vi måste fatta nya beslut. Vi har alla nån gång hört ”Think outside the box”, men vad innebär det egentligen? För mig handlar detta väldigt mycket om mod, att våga fatta andra beslut, att våga ta vissa risker och faktiskt göra något jag tidigare inte testat. Visst är det läskigt, men samtidigt är det många gånger just det som gör att vi lär oss något. Att våga kasta oss ut i det okända, att bryta mönstret och se vad som händer.

Om vi går in i en ny ekonomi som vi tidigare inte har sett, då kommer det också att krävas andra tankesätt. Kreativitet är något som garanterat kommer att krävas i större utsträckning. Vi kommer också att behöva andra förhållningssätt och våga oss på att utmana gamla sanningar. I det Sverige som idag finns, kommer vi aldrig kunna mäta oss med Kina, Indien eller Baltikum avseende priser på produktion och tillverkning. Däremot kommer vi att behöva bli mer innovativa och skapa sådant vi inte idag ens vet vad det är. Detta kommer i sin tur att ställa krav på en ny skola där vi tillåter oliktänkande, främjar kreativitet och låter varje individ utvecklas i sin takt.

Detta är en process som kommer att ta lång tid, samtidigt är det också nödvändigt om vi vill fortsätta behålla det samhälle vi idag med relativt snabb takt håller på att urholka. Gamla sanningar och tankar är inte det som kommer att föra oss framåt. När jag är ute och träffar beslutsfattare på företag, försöker jag få dem att börja utmana sina invanda tankemönster. Tänk om den där tjejen/killen som jobbade som reseledare visar sig vara den bästa på att bemöta kunder eller visar sig vara en hejare på projektedning. Kanske är det äntligen dags att börja fokusera på vad folk faktiskt VILL göra och mindre på VAD de tidigare har gjort. I en föränderlig värld behöver vi inse att fler och fler kommer att hoppa mellan yrken och branscher. Vi kommer alla att behöva bli bättre på att fånga vad respektive person vill göra, vad som driver dem och vad de blir engagerade av. De personliga egenskaperna kommer att spela en större roll och det måste vi bli bättre på att fånga upp.

Snart är det 2013, ett nytt år med nya mål, tankar, utmaningar och händelser. Jag hoppas verkligen att vi alla vågar oss på att börja utmana oss själva lite mer. Ensam är aldrig stark – det är vi tillsammans som förändrar!!