Så har det hänt igen. Fick idag mail från en kund som är flitigt uppvaktad av andra bemanningsföretag. Givetvis använder de sig av världens äldsta trick för att ta sig in – de sänker priset! Inte världens mest avancerade säljknep, tyvärr är det alltför frekvent använt bara…

För att ni ska förstå hur det fungerar, ska jag ge er lite bakgrundsinformation. Det finns 2 typer av kollektivavtal, arbetaravtalet som är reglerat av LO förbunden samt tjänstemannaavtalet som gäller Unionens medlemmar. Arbetaravtalet är oerhört tydligt uppstyrt med lönenivåer, semestertider, övertid etc. Tjänstemannaavtalet är uppbyggt kring individen, den specifika tjänsten, dennes erfarenhet och företagets policys och villkor. Det är helt enkelt en förhandlingsfråga mellan 2 parter. Med detta som bakgrund blir det egentligen några olika bemanningstjänster vi säljer in.

Den skakiga världsbild vi dagligen får levererad in i våra hushåll, gör oss lite försiktiga. Vi som individer, likväl företagen resonerar i terminologin av att sätta försiktighet i fokus. Det är fullt naturligt men det skapar också ett antal effekter. Bemanningsbranschen tenderar att stiga när världen gungar, dock sker det många gånger på bekostnad av kvalité, långsiktighet och människors värde. Företagen börjar se till sin egen plånbok i större utsträckning vilket givetvis leder till en prispress. Jakten på att spara pengar drar igång samtidigt som bemanningståget går – tut tut, alla vill hänga med.  Vad är då problemet med detta kan man tycka?

Problemet uppstår främst på arbetarsidan, den som är hårt reglerad. Eftersom lönerna redan är fastställda, blir det rätt svårt att göra alltför mycket på priset, det är oftast pressat redan som det är. Ändå dyker det upp företag som från ingenstans levererar en pris som är långt under det gångbara. Det handlar om priser, som redan vid TB1 inte håller. Det är bruttomarginaler om 5-7 % och då har vi som företag inte ens börjat räkna våra kostnader. Med såna marginaler vid TB1 kan vem som helst räkna ut att det blir en förlustaffär oavsett hur låga overheadkostnader man som företag har. Med andra ord måste man hitta en väg runt detta, det handlar helt enkelt om grundläggande företagsekonomi, inköpspriset på varan måste ner för att marginalen ska gå upp. Eftersom varan i bemanningsbranschen råkar vara människan, handlar det om att sänka lönen för denne. Eftersom arbetaravtalet redan föreskriver lönen, så gäller det att frångå detta, i annat fall spricker kalkylen. Det är detta  som är roten till det onda, katten på råttan…

Till detta kommer att branschen i stor utsträckning är väldigt säljfokuserad. Det innebär att bakom de flesta affärer finns det säljare som lever på provision som de får genom att generera affärer. Många gånger är dessa personer dessutom ansvariga för att hitta kandidaterna, vilket gör att de redan från start vet spelets regler. Detta är egentligen orsaken till att bemanningsbranschen lider av dåligt rykte, tyvärr. För att affären ska gå i lås krävs helt enkelt att man som företag måste frångå reglerna, annars mister man affären.

Varför skriver då jag som delägare till ett bemanningsföretag detta? Det är onekligen en befogad fråga. Jag vill inte åka med på tåget, jag vill inte vara den som struntar i reglerna och sätter avtal åt sidan! Tyvärr kostar det affärer, senast idag kostade det nog ytterligare en bra kund. Redan innan hade vi pressat ner våra marginaler i botten, men vi räknade med att volymen och samarbetet över tid skulle vara så bra att vi skulle kunna få tillgång till fler kunder. När jag idag fick beskedet att det var flera bemanningsföretag som erbjöd väldigt låga priser, fick jag inte ihop det. Hur jag än räknar blir det förlust, såvida vi inte tummar på reglerna.

Som företagsledare måste man ibland fatta obekväma beslut och säga ifrån. Det handlar om att tänka långsiktigt, agera seriöst och se saker i större perspektiv. Samtidigt gör det ont att som entreprenör inte kunna vara med och slåss på lika villkor. Det är lite grann som doping inom idrotten, vissa väljer helt enkelt att ta chansen. Så  länge det inte upptäcks så går man i mål med det.

Den här dagen gjorde mig både bestört, arg och ledsen. Dock kommer inte vi att tumma på reglerna, det handlar om att kunna hålla huvudet högt och se människor i ögonen. Som allt annat i livet, ska vi bara se till att bli lite bättre – varje dag!