Att jobba i rekrytering – och bemanningsbranschen kan många gånger innebära extra stora utmaningar. Skälet är egentligen ganska enkelt – vi jobbar till 100 % med människor och varje person är unik. Med detta i åtanke är det inte alltid lätt att behaga varje människas önskemål och behov. Har man förståelse för detta och innehar en ödmjuk inställning inför det faktum att ingen är ofelbar, blir det dock lite lättare. Bakom varje uppdrag finns en kund, som till syven och sist fungerar som domare. Det är alltid kunden som bestämmer!

Vårt uppdrag är alltid att hitta rätt person för just det specifika uppdraget. Det innebär att vi inte enbart kan stirra oss blinda på kompetens, vi måste också väga in gruppsammansättning, personkemi, engagemang, inlärningsförmåga m m. Det är många gånger komplext att tussa ihop rätt person för just det uppdraget.

En stor utmaning som både branschen men även alla företag står inför, är att överhuvudtaget hitta personer. Trots en arbetslöshet på mellan 7-8 % upplever både företagen och vi själva att inflödet av kandidater ibland tryter. Framförallt inom vissa yrkesområden. Det jag många gånger kan blir lite konfunderad över är just detta. Därute står drygt 400 000 personer som saknar jobb och ändå har vi det ibland svårt att tillsätta vissa case.

När någon av de större tidningarna skriver artiklar om detta, brukar man många gånger se kommentarer av folk som känner sig åsidosatta, undanskuffade eller som helt enkelt börjar ge upp. Jag kan ibland bli upprörd över just detta faktum, det bör faktiskt finnas något att göra för de som faktiskt vill. Däremot kan jag också se att det finns en hel del som inte verkar vilja. Det händer rätt ofta att vi får in ansökningar som är så totalt tomma på engagemang att man nästan vill ringa och fråga varför. Det finns många som inte riktigt ser sitt eget ansvar i varför de inte får jobb. Det är alltid lättare att skylla på företaget eller varför inte rekryteringsföretaget.

Det finns mycket jobb därute, det finns även mycket folk därute, kan vi matcha detta på nåt vis tro? Vi står inför en hel del utmaningar samtidigt är det väl det som gör detta så spännande. Att jobba med människor för människor är för mig en ynnest. Att då och då kunna bidra till att folk hittar sitt drömjobb, är rent ut sagt skitkul! Vi jobbar konstant för att göra det enklare, roligare och synligare för varje person att hitta sitt jobb. Att filmade annonser har hjälpt råder ingen tvekan om! Videopresentationerna fyller också sitt syfte på ett utmärkt sätt. För oss handlar det egentligen alltid om att ifrågasätta oss själva om vi kan göra saker annorlunda och på ett bättre sätt. Varje dag måste vi utmana oss själva för att bli lite lite bättre, att sluta vilja bli bäst, är att sluta vara bra.