Efter en tids frånvaro härifrån har jag haft tid att reflektera över saker och ting. Tankarna har varit ute och flugit och det mesta har avhandlats. Ibland är det ganska skönt att bara kunna stänga av för att sedan känna inspirationen sakta komma smygandes. Under sista månaden har jag knappt träffat mina arbetskollegor, så idag var min förväntan rätt stor. Det räckte med att träffa alla för att inse hur mycket jag hade saknat dem och vilken energi man får av andra människor.

Under den här tiden har jag också hunnit reflektera över min tid på iNEED och vad som gjort att vi har lyckats såpass bra som vi har gjort. För mig landar det till stor del ner i människorna. Den glädje, det engagemang och den teamkänslan som finns, gör att vi tillsammans kan försätta berg! Varje dag handlar till stor del om att se varann men också att vara ärliga mot varandra. Vi är alla olika som individer men tillsammans bildar vi en enhet, det är rätt häftigt att se kraften som bildas när vi jobbar ihop.

Jag har inget facit när det gäller att driva företag, däremot vet jag att man måste ha en brinnande passion och tro på det man gör. Kan man sedan överföra den passionen till sina kollegor är mycket vunnet. I botten måste allt det man gör vara äkta i annat fall kommer människor att genomskåda dig och det gäller både kollegor, kunder eller andra intressenter. Oavsett om man som vi säljer rekrytering/bemmaning eller om man säljer något annat så krävs det att din tjänst håller kvalitén. I dagens öppna samhälle där man lätt kan googla fram information om ett bolag eller en person, blir moral och etik nyckelfrågor i en organisation. Det handlar inte om att göra allt perfekt, alla kan göra misstag. Däremot måste ambitionen alltid vara att göra sitt bästa och vid eventuella misstag se till att korrigera dessa. Ingen organisation är ofelbar och alla kan ha en mindre bra dag, men i slutänden kommer det an på ambitionsnivån och det som är äkta.

I den stressade tillvaro vi lever i, är det lätt att bara skena iväg och försöka sig på genvägar. I slutänden kommer ändå hantverket att vara det som urskiljer ett företag från ett annat. När jag summerar upp vad som varit vår framgångsfaktor, faller tankarna osökt tillbaka till att vi lyckats behålla de flesta av våra kunder. Med dem har vi kunnat växa, skapat ett större kundvärde och generera fler jobb. Det är saker som tar lång tid att bygga men som går fort att rasera. När man bygger hus, krävs en stabil grund för att bygga stadigt, detsamma gäller företag. Vi har under ganska lång tid jobbat igenom hur vi som bolag ska kunna vara transparenta oavsett var vi etablerar oss och samma sak återkommer igen, människorna! Vi är nu mitt uppe i Malmöetableringen och det krävs att vi även här lyckas förmedla samma känsla. Inom några månader räknar vi även med att Göteborgskontoret är igång så de här veckorna på resande fot har varit välbehövliga. Att ladda batterierna mellan varven är nödvändigt, varje dag kräver mycket energi men glädjen av att komma hem efter en tuff dag på jobbet och många gånger ha mer energi med sig hem är obetalbar! Delad glädje är dubbel glädje – det ligger en hel del sanning i det.