Idag pratade jag med HR chefen på ett av Sveriges största statliga bolag. Vi diskuterade värdet av att företaget synliggör sig själva som en attraktiv arbetsgivare. Ett i mitt tycke högaktuellt ämne med tanke på de utmaningar som många företag står inför. Efter en ganska lång diskussion gällande var, hur och varför man som företag bör se rekrytering som en del i företagets marknadsföring, fick jag till svar ”vi är inte mogna för detta”. Ibland tror jag många företag skulle må bra av att börja tänka i de banorna. Nu vet jag att det är många företag som redan tänker i de banorna vilket är positivt men att 2010 börja diskutera om man är mogen eller inte att se rekrytering som en del i marknadsföringen…Kom igen!

När man väl har bestämt sig för att byta jobb vill man söka till något och inte från något! HR kommer i allt större utsträckning behöva räcka ut handen till Marknad för att attrahera människor att vilja söka jobb hos just det företaget! Employer Branding kommer att bli allt viktigare då slaget om arbetskraften kommer att öka. Som arbetssökande kommer man i större utsträckning att börja ställa krav på företaget och be dem motivera varför man ska börja jobba där. Det kommer inte ta speciellt lång tid innan många arbetsgivare kommer tvingas att börja sälja in sina bolag till blivande medarbetare! Det är människorna som gör bolaget och inte tvärtom, kan vara värt att tänka på. Jag älskar att jobba inom rekrytering och jag brinner för de här frågorna, men ibland möter man människor som hellre ser i backspegeln – wake up and smell the coffee!