Jag har ägnat 4 år av mitt liv till att studera bolag som verkar inom rekrytering – och bemanningsbranschen. Jag har under denna tid försökt hitta trender och se i vilken riktning branschen är på väg. Det jag upplever som så oerhört slående är att just ingenting händer! Visserligen ska jag i egenskap av egenföretagare vara väldigt glad över detta, samtidigt känner jag som människa en viss uppgivenhet över detta fenomen. I stort alla branscher ändrar riktning, utvecklas och förändras, men när det kommer till att handla om människor verkar tiden stå still.

Svaret på varför det är som det är, tror jag bygger på att nästan alla rekrytering – och bemanningsföretag ser kunden som sin främsta intressent. Om man bara stannar upp för en sekund och tänker på alla de som söker jobb istället, vad skulle hända då? Jag tror att majoriteten av alla människor boendes i Sverige söker jobb via webben. Samtidigt tror jag majoriteten av alla företag köper sina tjänster fysiskt. Med detta som utgångspunkt borde man ställa sig frågan – vem är min intressent på nätet? Svaret bör vara ganska givet! Tar man det ett steg till och börjar fundera på vad man som arbetssökande upplever som jobbigt och börjar fråga människor kommer svaren ganska snabbt. Jag har säkert pratat med 1000 arbetssökande genom dessa år och ett av svaren är slående: Varför ska det vara så svårt att söka jobb?? Man ska fylla i massor av information, det krävs registreringar och dessutom är det alltid samma information som man redan har i sitt CV. Läs den här raden en gång till och tänk på detta, informationen finns ju redan nedskriven. För mig är det fascinerande att så få företag verkligen tar sig tiden att förstå sin marknad och sina intressenter. Svaren finns därute, men frågorna måste ställas. Min tro är att många är så rädda för svaren att det många gånger är enklare att inte ställa frågorna. För alla er som söker jobb, börja läs vad de olika rekrytering – och bemanningsföretagen skriver på sina hemsidor och till vem de riktar sig. De använder ordet ”personal”, leveransförmåga, tidsbesparingar, bemanningslösningar o s v. Vad jobbar dessa bolag med? Svaret är människor! För mig är detta essensen i denna branschen, man glömmer att det är människor av kött och blod som faktiskt söker jobb!

Eftersom jag driver ett företag som verkar i denna branschen är det av oerhört stor vikt att inte glömma detta! Så länge jag kommer att driva iNEED kommer vi aldrig tumma på detta! För oss handar det om enkelhet, synlighet och att dessutom ge människor lite mer information om jobbet de faktiskt funderar på att söka. Att få möjligheten att komma in bakom kulisserna på bolagen ger en liten bättre bild om man vill jobba där. Förhoppningsvis kan det också skapa ett större engagemang när man väl skickar in sin ansökning. Det ska vara enkelt att söka jobb och kan det dessutom bli lite roligare så tror jag fler kommer att anstränga sig. Jag skulle gärna länka till en mängd företag som jag upplever som omständiga, men i detta fallet låter jag bli. För mig handlar det om att fråga människor vad de upplever som dåligt och vad som kan göras för att förbättra det. Att ställa frågor är för mig ett sätt att försöka utvecklas. Det kommer alltid finnas saker som kan förbättras och det är det som gör detta så roligt.