Idag läste jag 2 bloggartiklar som handlade om rekrytering och sociala medier. Den ena var skriven av Fredrik Johnsson på HRSverige och den andra av en tjej som heter Therese Reuterswärd. Båda var väldigt intressanta via dess sätt att beröra aktuella ämnen och jag måste säga att jag uppskattar nätet och dess variation av tankar och åsikter. Den första artikeln av Fredrik var väldigt intressant då den berörde HR och den kompetens som ligger till grund för rekrytering. Therese artikel var mer uppbyggd på att den bästa arbetskraften står att finna via sociala medier Båda artiklarna tangerade dock ämnena rekrytering och sociala medier.

I det sociala spelet som nu sker på nätet finns en viss elit. Denna elit står främst att finna på twitter, där den sociala rankingen i mångt och mycket bygger på antalet följare (människor som följer det du skriver). Den eliten har också valt att på något sätt definiera vilka regler som gäller samt att sociala medier mer eller mindre är nyckeln till all framgång.

Jag vet inte hur många gånger jag har stått inför människor och predikat budskapet – det finns inga genvägar till framgång, vägen dit går genom hårt arbete! Det är en tes jag tycker är mer aktuell än någonsin! Att tro att sociala medier på något sätt kommer att ersätta försäljning är i min värld rent nonsens. Kopplar man sedan detta till rekrytering och tror att sociala medier på något sätt kommer att ta bort traditionell rekrytering, säger jag bara – glöm det! För inte allt för länge sedan pratade man om nischade kanaler, segmentera sin målgrupp, positionera varumärket rätt etc. Sociala medier är ett sätt för människor att kommunicera, ett sätt att sprida sin information och göra sin röst hörd samt givetvis att bygga sitt varumärke. Som rekryteringskanal är det idag endast ett sätt att via search nå nya potentiella kandidater. Med hjälp av nya innovativa tjänster kan det säkert på sikt ersätta ytterligare något steg i processen. Vi har dock en resa att göra innan vi kommer att befinna oss där.

Det jag dock finner mest intressant är den diskrepens vi nu befinner oss mitt i. Å ena sidan slår man upp DI och läser om hur företagen levererar höga vinster och hur man samtidigt skapar en massa nya jobbtillfällen. Samtidigt kan man följa med i den sociala mediavärlden där det existerar en annan verklighet. Twitter som idag får anses vara det ”hetaste”, levererar egentligen en helt annan världsbild. Om man inte är med på twitter, då bör man börja fundera på om man verkligen fattar rätt beslut. I mångt och mycket är dessa kanaler mest frekvent använda av storstadsbor som helt plötsligt fått en chans att bygga sig en profil och bli ”nån”.

Hantverket är fortfarande nyckeln till framgång. Oavsett vad man håller på med, handlar det om att kunna sin sak. Sociala medier förändrar vårt sätt att kommunicera men därifrån till att faktiskt börja använda dem i rekryteringssyfte är långt. Som komplement, absolut, men know how är fortfarande det som förvandlar tenn till guld.